18 De groetenis met mijn hand, van Paulus. Gedenkt mijn banden. De genade zij met u. Amen.