21 En Daniel bleef tot het eerste jaar van den koning Kores toe.