12 Welgelukzalig is hij, die verwacht en raakt tot duizend driehonderd vijf en dertig dagen.