1 Darius, de Meder nu, ontving het koninkrijk, omtrent twee en zestig jaren oud zijnde.