12 Toen kwamen die mannen met hopen, en zij vonden Daniel biddende en smekende voor zijn God.