12 Hoe zoude ik alleen uw moeite, en uw last, en uw twistzaken dragen?