18 Alzo gebood ik u te dier tijd alle zaken, die gij zoudt doen.