26 Doch gij wildet niet optrekken; maar gij waart den mond des HEEREN uws Gods, wederspannig.