29 Toen zeide ik tot u: Verschrikt niet, en vreest niet voor hen.