32 Maar door dit woord geloofdet gij niet aan den HEERE, uw God.