40 Gij daarentegen, keert u, en reist naar de woestijn, den weg van de Schelfzee.