3 Gijlieden hebt dit gebergte genoeg omgetogen; keert u naar het noorden;