35 Het vee alleen roofden wij voor ons, en den roof der steden, die wij innamen.