17 Gedenkt, wat u Amalek gedaan heeft op den weg, als gij uit Egypte uittoogt;