22 Vreest ze niet; want de HEERE, uw God, strijdt voor ulieden.