23 Ook bad ik den HEERE om genade, zeggende ter zelfder tijd: