7 Doch al het vee en den roof van die steden roofden wij voor ons.