24 Want de HEERE, uw God, is een verterend vuur, een ijverig God.