4 Gij daarentegen, die den HEERE, uw God, aanhingt, gij zijt heden allen levende.