44 Dit is nu de wet, die Mozes de kinderen Israels voorstelde: