13 Zes dagen zult gij arbeiden, en al uw werk doen;