26 Opdat Hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het Woord;