2 In die dagen, als de koning Ahasveros op den troon zijns koninkrijks zat, die op den burg Susan was;