1 Daarna legde de koning Ahasveros schatting op het land, en de eilanden der zee.