10 Toen zeide Esther tot Hatach, en gaf hem bevel aan Mordechai: