12 En zij gaven de woorden van Esther aan Mordechai te kennen.