15 Toen zeide Esther, dat men Mordechai weder aanzeggen zou: