17 Toen ging Mordechai henen, en hij deed naar alles, wat Esther aan hem geboden had.