6 Als Hatach uitging tot Mordechai, op de straat der stad, die voor de poort des konings was,