7 Daarom zeide Haman tot den koning: Den man, tot wiens eer de koning een welbehagen heeft,