1 Toen de koning met Haman gekomen was, om te drinken met de koningin Esther;