13 En de Egyptenaars deden de kinderen Israels dienen met hardigheid.