21 En het geschiedde, dewijl de vroedvrouwen God vreesden, zo bouwde Hij haar huizen.