6 Toen nu Jozef gestorven was, en al zijn broeders, en al dat geslacht,