8 Daarna stond een nieuwe koning op over Egypte, die Jozef niet gekend had;