18 En hij ging uit van Farao, en bad vuriglijk tot den HEERE.