20 Doch de HEERE verstokte Farao's hart, dat hij de kinderen Israels niet liet trekken.