27 Doch de HEERE verhardde Farao's hart; en hij wilde hen niet laten trekken.