38 En veel vermengd volk trok ook met hen op, en schapen, en runderen, gans veel vee.