20 Alzo reisden zij uit Sukkoth; en zij legerden zich in Etham, aan het einde der woestijn.