12 Gij hebt Uw rechterhand uitgestrekt, de aarde heeft hen verslonden!