18 De HEERE zal in eeuwigheid en geduriglijk regeren!