11 Ook heeft de HEERE tot Mozes gesproken, zeggende: