13 Alzo dat Jozua Amalek en zijn volk krenkte, door de scherpte des zwaards.