15 En Mozes bouwde een altaar; en hij noemde deszelfs naam: De HEERE is mijn Banier!