25 Toen klom Mozes af tot het volk, en zeide het hun aan.