1 En een man van het huis van Levi ging, en nam een dochter van Levi.