21 En Mozes bewilligde bij den man te wonen; en hij gaf Mozes zijn dochter Zippora;