25 En God zag de kinderen Israels aan, en God kende hen.