4 En zijn zuster stelde zich van verre, om te weten, wat hem gedaan zou worden.